22 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Theme from New York New York FRANK SINATRA Chordza

คอร์ด Theme from New York New York FRANK SINATRA | คอร์ดกีต้าร์ Theme from New York New York FRANK SINATRA | คอร์ดเพลง Theme from New York New York FRANK SINATRA | เพลง Theme from New York New York FRANK SINATRA | เนื้อเพลง Theme from New York New York FRANK SINATRA | Chord Theme from New York New York FRANK SINATRA
คอร์ด เนื้อเพลง Theme from New York New York FRANK SINATRA Chordza

Start spreading the news
I am leaving today
I want to be a part of it
New York, New York

These vagabond shoes
Are longing to stray
Right through the very heart of it
New York, New York

I want to wake up in a city
That doesn't sleep
And find I'm king of the hill
Top of the heap

These little town blues
Are melting away
I'll make a brand new start of it
In old New York

If I can make it there
I'll make it anywhere
It's up to you
New York, New York

New York, New York
I want to wake up in a city
That never sleeps
And find I'm a number one
Top of the list
King of the hill
A number one

These little town blues
All melting away
I am gonna make a brand new start of it
In old New York

And if I can make it there
I'm gonna make it anywhere
It's up to you
New York, New York, New York

EmoticonEmoticon