3 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง There's Always Me Jim Reeves Chordza

คอร์ด There's Always Me Jim Reeves | คอร์ดกีต้าร์ There's Always Me Jim Reeves | คอร์ดเพลง There's Always Me Jim Reeves | เพลง There's Always Me Jim Reeves | เนื้อเพลง There's Always Me Jim Reeves | Chord There's Always Me Jim Reeves
คอร์ด เนื้อเพลง There's Always Me Jim Reeves Chordza

When the evening shadows fall
And you're wondering who to call
For a little company
There's always me
Or if your great romance should end
And you're lonesome for a friend
Darling, you need never be
There's always me
I don't seem to mind somehow
Playing second fiddle now
Someday you'll want me, dear
And when that day is here
Within my arms you'll come to know
Other loves may come and go
But my love for you will be eternally
Look around and you will see
There's always me

EmoticonEmoticon