23 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer Nat King Cole Chordza

คอร์ด Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer Nat King Cole | คอร์ดกีต้าร์ Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer Nat King Cole | คอร์ดเพลง Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer Nat King Cole | เพลง Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer Nat King Cole | เนื้อเพลง Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer Nat King Cole | Chord Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer Nat King Cole
คอร์ด เนื้อเพลง Those Lazy Hazy Crazy Days Of Summer Nat King Cole ChordzaRoll out those lazy, hazy, crazy days of summer
Those days of soda and pretzels and beer
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
Dust off the sun and moon and sing a song of cheer
Just fill your basket full of sandwiches and weenies
Then lock the house up, now you're set
And on the beach you'll see the girls in their bikinis
As cute as ever but they never get 'em wet
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
Those days of soda and pretzels and beer
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
You'll wish that summer could always be here
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
Those days of soda and pretzels and beer
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
Dust off the sun and moon and sing a song of cheer
Don't have to tell a girl and fella about a drive-in
Or some romantic movie scene
Right from the moment that those lovers start arrivin'
You'll see more kissin' in the cars than on the screen
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
Those days of soda and pretzels and beer
Roll out those lazy, hazy, crazy days of summer
You'll wish that summer could always be here
You'll wish that summer could always be here
You'll wish that summer could always be here

EmoticonEmoticon