23 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง Chordza

คอร์ด พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | คอร์ดกีต้าร์ พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | คอร์ดเพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | เพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | เนื้อเพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง | Chord พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง
คอร์ด เนื้อเพลง พรานล่อเนื้อ สุเมธ & เดอะปั๋ง Chordza

เจ้า ยักคิ้ว ให้พี่ เจ้ายิ้มในทีเหมือนเจ้าจะมี รัก อารมณ์

ยั่วเรียมให้เหงา มิใช่เจ้า ชื่นชม อกเรียมก็ตรม ตรมเพราะคม ตาเจ้า

เรียม พะวัก พะวง เรียมคิดทะนง แล้วเรียมก็คง หลงตายเปล่า

ดังพรานล่อเนื้อ เงื้อแล้วเล็ง เพ่งเอา ยั่วใจให้เมา เมาแล้วยิง นั้นแล


* น้าว ศร เล็ง เพ่ง เอา ทุกสิ่ง หากเจ้าหมายยิง ก็ ยิง ซิแม่

ยิง อกเรียมสัก แผล เงื้อแล้วแม่ อย่าแปร อย่าเปลี่ยนใจ

...เรียม เจ็บช้ำอุรา เจ้าเงื้อ เจ้าง่า แล้วเจ้าก็ล่า ถอย ทันใด

เจ็บปวดหนักหนา เงื้อแล้วรา เลิกไป เจ็บยิ่งสิ่งใด ไยมิยิง พี่เอย

( * )

ไยมิยิงพี่เอย ไยมิยิงพี่เอย

ไยมิยิงพี่เอย โอ..โอ..โอ.. ไยมิยิงพี่เอย....

EmoticonEmoticon