22 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four Chordza

คอร์ด Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | คอร์ดเพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | เพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | เนื้อเพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four | Chord Some Kind Of Wonderful The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง Some Kind Of Wonderful The Brothers Four Chordza

Well, I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
Come on, pretty baby, we gonna rock, we gonna roll until the broad daylight
Because I'm ready, mm-mm-mm
And I'm able, mm-mm-mm
I'm willin' and I'm able so you better come and go with me
We gonna rock and roll till tomorrow 'bout three
Talkin' on the phone is not my speed
Don't send me no letter 'cause I can't read
Don't be long 'cause I'll be gone
We gonna rock and roll all night long
'Cause I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
Come on, pretty baby, we gonna rock, we gonna roll until tomorrow night
Talkin' on the phone is not my speed
Don't send me no letter 'cause I can't read
Don't be long 'cause I'll be gone
We gonna rock and roll all night long
'Cause I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
I'm ready, I'm willin', and I'm able to rock and roll all night
Come on, pretty baby, we gonna rock, we gonna roll until tomorrow nightEmoticonEmoticon