26 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes Chordza

คอร์ด Lollipop The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Lollipop The Chordettes | คอร์ดเพลง Lollipop The Chordettes | เพลง Lollipop The Chordettes | เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes | Chord Lollipop The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Lollipop The Chordettes Chordza

Lollipop, lollipop
Oh lolli, lolli, lolli, lollipop, lollipop
Call my baby lollipop, tell you why
His kiss is sweeter than an apple pie
And when he does his shaky rockin' dance
Man, I haven't got a chance
I call him lollipop, lollipop
Oh lolli, lolli, lolli, lollipop lollipop
Sweeter than candy on a stick
Huckleberry, chimry or lime
If you had a choice he'd be your pick
But lollipop is mine
Lollipop, lollipop
Oh lolli, lolli, lolli
Lollipop, lollipop
Crazy way he thrills me, tell you why
Just like a lightning from the sky
He loves to kiss me till I can't see straight
Gee, my lollipop is great
I call him lollipop, lollipop
Oh lolli, lolli, lolli, lollipop, lollipop
EmoticonEmoticon