22 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Eddie My Love The Chordettes Chordza

คอร์ด Eddie My Love The Chordettes | คอร์ดกีต้าร์ Eddie My Love The Chordettes | คอร์ดเพลง Eddie My Love The Chordettes | เพลง Eddie My Love The Chordettes | เนื้อเพลง Eddie My Love The Chordettes | Chord Eddie My Love The Chordettes
คอร์ด เนื้อเพลง Eddie My Love The Chordettes Chordza

Outro I love my Dinah (Dede Dinah)
Love my Dinah (Dede Dinah)
There ain't no girl that is fine-ah
Than my rockin', rollin' Dinah
Dede Dinah, Dede Dinah
Love to squeeze 'er (Dede Dinah)
Love to tease 'er (Dede Dinah)
No one else can have my Dinah
'cause my Dinah is-a mine-ah
Pretty Dinah, pretty Dinah
Bony Maronie, Peggy Sue
Ain't got that love so very tru-ue
But, with my Dinah, I sure knew
There's nothing for me she wouldn't do, do-do-do-do
Oh, that's my Dinah (Dede Dinah)
My own Dinah (Dede Dinah)
There's no girl I know can beat 'er
When it comes to bein' sweeter than my Dinah
Dede Dinah
Bony Maronie, Peggy Sue
Ain't got that love so very tru-ue
But, with my Dinah, I sure knew
There's nothing for me she wouldn't do, do-do-do-do
Oh, that's my Dinah (Dede Dinah)
My own Dinah (Dede Dinah)
There's no girl I know can beat 'er
When it comes to bein' sweeter than my Dinah
Dede Dinah
Dede Dinah, Dede Dinah
Dede Dinah, Dede Dinah

EmoticonEmoticon