24 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters Chordza

คอร์ด Poison Ivy The Coasters | คอร์ดกีต้าร์ Poison Ivy The Coasters | คอร์ดเพลง Poison Ivy The Coasters | เพลง Poison Ivy The Coasters | เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters | Chord Poison Ivy The Coasters
คอร์ด เนื้อเพลง Poison Ivy The Coasters Chordza


Rose, Rose I love you with an aching heart
What is your future, now we have to part
Standing on the jetty as the steamer moves away
Flower of Malaya, I cannot stay
Make way, oh, make way for my Eastern Rose
Men crowd in dozens everywhere she goes
In her rickshaw on the street or in a cabaret
"Please make way for Rose" you can hear them say
All my life I shall remember
Oriental music and you in my arms
Perfumed flowers in your tresses
Lotus-scented breezes and swaying palms
Rose, Rose I love you with your almond eyes
Fragrant and slender 'neath tropical skies
I must cross the seas again and never see you more
'way back to my home on a distant shore
(All my life I shall remember)
(Oriental music and you in my arms)
(Perfumed flowers in your tresses)
(Lotus-scented breezes and swaying palms)
Rose, Rose I leave you, my ship is in the bay
Kiss me farewell now, there's nothin' to say
East is East and West is West, our worlds are far apart
I must leave you now but I leave my heart
Rose, Rose I love you with an aching heart
What is your future, now we have to part
Standing on the jetty as the steamer moves away
Flower of Malaya, I cannot stay
EmoticonEmoticon