22 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Hard Working The Brothers Four Chordza

คอร์ด Hard Working The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ Hard Working The Brothers Four | คอร์ดเพลง Hard Working The Brothers Four | เพลง Hard Working The Brothers Four | เนื้อเพลง Hard Working The Brothers Four | Chord Hard Working The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง Hard Working The Brothers Four Chordza

Blue Monday how I hate Blue Monday
Got to work like a slave all day
Here come Tuesday, oh hard Tuesday
I'm so tired got no time to play
Here come Wednesday, I'm beat to my socks
My gal calls, got to tell her that I'm out
'Cause Thursday is a hard working day
And Friday I get my pay
Saturday morning, oh Saturday morning
All my tiredness has gone away
Got my money and my honey
And I'm out on the stand to play
Sunday morning my head is bad
But it's worth it for the time that I had
But I've got to get my rest
'Cause Monday is a mess
EmoticonEmoticon