18 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์ Chordza

คอร์ด ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์ | คอร์ดกีต้าร์ ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์ | คอร์ดเพลง ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์ | เพลง ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์ | เนื้อเพลง ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์ | Chord ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์
คอร์ด เนื้อเพลง ในดวงใจนิรันดร์ เพลงพระราชนิพนธ์ Chordza

อยากลืมลืมรักลืมมิลง กลับพะวงหลงเพ้อ เงา
เปรียบปาน เพลิงรักรุมสุมเศร้า เปลี่ยวเปล่าร้าวรอน
แต่เพียงกาล เวลา อันหมุนเวียน ฤาอาจผลัดเปลี่ยน เบียนรักคลอน
รสรักจากรสอดสวมกร ยังถาวร ติดเตือน

เมื่อยาม อาทิตย์ลอยคล้อยต่ำ ย่ำยามท้องฟ้า เลือน
ยังหวัง เชยชิดกันฉันเพื่อน ติดเตือนตรึงใจ

* สุดประพันธ์ บรรเลง ให้ครบครัน วันอาจจะผ่านเวียนผันไป
รักนั้น จะเนาแน่นแฟ้นใน ดวงใจนิรันดร์

เมื่อยาม อาทิตย์ลอยคล้อยต่ำ ย่ำยามท้องฟ้า เลือน
ยังหวัง เชยชิดกันฉันเพื่อน ติดเตือนตรึงใจ
(ซ้ำ * )
EmoticonEmoticon