5 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย แอ็ด คาราบาว | คอร์ดกีต้าร์ กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย แอ็ด คาราบาว | คอร์ดเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย แอ็ด คาราบาว | เพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย แอ็ด คาราบาว | Chord กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย แอ็ด คาราบาว
คอร์ด เนื้อเพลง กษัตริย์แห่งประชาธิปไตย แอ็ด คาราบาว Chordzaจากรัชกาลที่ 7 ถึงพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เมืองไทยได้เป็นประเทศ ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย
ด้วยพระบารมีปรีชาชาญ ในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่
มอบอำนาจอธิปไตย ให้ประชาชนไทยมีรัฐสภา

ทรงมีพระราชดำรัส สละอำนาจเพื่อประชาชนไทย
เพื่อทวยราษฎรทั่วไป หาได้มอบให้คณะหนึ่งคณะใด
โดยเฉพาะพวกใช้อำนวจสิทธิ์ขาด ไม่ฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่
เจตนาขัดประชาธิปไตย ย่อมนำพาชาติไทยแตกความสามัคคี

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คือระบอบที่นำความผาสุข สามัคคีสู่พี่น้องผองไทย
ต้องบริหารโดยรัฐสภา ยึดมั่นเสียงประชาชนส่วนใหญ่
ความเห็นแตกต่างกันได้ แต่คนไทยต้องไม่แตกสามัคคี

SOLO

หนทางแห่งรัฐสภา หนทางแห่งรัฐสภา
หนทางแห่งรัฐสภา หนทางแห่งรัฐสภา

ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คือระบอบที่นำความผาสุข สามัคคีสู่พี่น้องผองไทย
ต้องบริหารโดยรัฐสภา ยึดมั่นเสียงประชาชนส่วนใหญ่
ทรงสละอำนาจนั้นเพื่อใคร ประชาชนไทยน้อมจงรักภักดี

หนทางแห่งรัฐสภา ย่อมนำมาสู่ชาติชนอันยิ่งใหญ่
ทั่วโลกยอมรับประเทศไทย มีกฏหมาย มีกติกา
ปวงประชาเรียนรู้อยู่ร่วมกัน ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมพัฒนา
หนทางแห่งรัฐสภา คือความปรารถนาของคนไทย

หนทางแห่งรัฐสภา คือความปรารถนาของคนไทยทุกคน
หนทางแห่งรัฐสภา หนทางแห่งรัฐสภา


EmoticonEmoticon