12 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พ่อของแผ่นดิน โหน่ง พิมลักษณ์ Chordza

คอร์ด พ่อของแผ่นดิน โหน่ง พิมลักษณ์ | คอร์ดกีต้าร์ พ่อของแผ่นดิน โหน่ง พิมลักษณ์ | คอร์ดเพลง พ่อของแผ่นดิน โหน่ง พิมลักษณ์ | เพลง พ่อของแผ่นดิน โหน่ง พิมลักษณ์ | เนื้อเพลง พ่อของแผ่นดิน โหน่ง พิมลักษณ์ | Chord พ่อของแผ่นดิน โหน่ง พิมลักษณ์
คอร์ด เนื้อเพลง พ่อของแผ่นดิน โหน่ง พิมลักษณ์ Chordzaยามแผ่นดินเป็นไฟ ธ ทรงนำเมืองไทยฟันฝ่า
เป็นมิ่งขวัญประชา พระราชา แห่งจักรี วงศ์
ทรงลำบากตรากตรำ นำประเทศให้ธำรงค์
พระบารมี สูงส่ง ทุกพระองค์ปกเกล้าฯ ชาวไทย

เห่ เอย พระบารมียิ่งใหญ่ เห่ เอย บุญของชาวไทย
เห่ เอย พระบารมียิ่งใหญ่ เห่ เอย บุญของชาวไทย

น้ำพระทัยกว้างใหญ่ ดุจสายธารา ทรงภูมิปัญญา รู้คุณค่าแห่งวารี
ดำริห์ชลประทาน พลิกแดนกันดารเปลี่ยนสี แผ่นดินเขียวขจี พืชผล อุดมสมบูรณ์

เห่ เอย พระบารมียิ่งใหญ่ เห่ เอย พ่อหลวงปวงชาวไทย
เห่ เอย พระบารมียิ่งใหญ่ เห่ เอย พ่อหลวงปวงชาวไทย

ธ ทรงนำชีวิต เศรษฐกิจ พอเพียง หล่อเลี้ยงกสิกรรม ด้วยดินดำ น้ำ ชุ่ม
ทรงประทานฝนหลวง ดับร้อนแผ่นดินร้อนรุ่ม
ในน้ำลุ่มแหล่งปลา ในนาล้วนมีข้าว ในน้ำลุ่มแหล่งปลา ในนาล้วนมีข้าว

พ่อหลวงของปวงไทย พระองค์สถิตย์ในใจประชา
ทั่วแคว้นแดนไทย เหนือกลางอีสานใต้ ดำรงสืบมา
พ่อหลวงของปวงไทย พระองค์สถิตย์ในใจประชา
ทั่วแคว้นแดนไทย เหนือกลางอีสานใต้ ดำรงสืบมา

ข้าฯ ภูมิใจได้อยู่รับใช้พระยุคลบาท แห่งพ่อ

แห่งพ่อ พ่อ ของ แผ่นดิน
EmoticonEmoticon