6 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | คอร์ดกีต้าร์ พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | คอร์ดเพลง พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เพลง พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ 
คอร์ด เนื้อเพลง พรุ่งนี้ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

อย่าร้องไห้เลย
อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า
ถ้ารักแล้วจงลืม
ลืมความเสียใจ
เมื่อจำต้องจาก
พรุ่งนี้จะทำอย่างไร
ไม่มีกัน
พรุ่งนี้ต้องสร้างความหวัง
ขึ้นใหม่
จดจำแต่เรื่องดีๆ
ที่เคยทำ
ผิดพลั้งเรื่องใดพลาดไป
อภัยกัน
แม้ฉันเคยอยู่ข้างเธอ
เสมอมา
เมื่อลาจากเธอต้องยืน
ให้เข้มแข็ง
อย่าร้องไห้เลย
อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า
ถ้ารักแล้วจงลืม
ลืมความเสียใจ
เมื่อจำต้องจาก

พรุ่งนี้จะทำอย่างไร
ไม่มีกัน
พรุ่งนี้ต้องสร้างความหวัง
ขึ้นใหม่
อย่าร้องไห้เลย
อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า
ถ้ารักแล้วจงลืม
ลืมความเสียใจ
เมื่อจำต้องจาก
อย่าร้องไห้เลย
อย่าเอ่ยถ้อยคำใดๆให้เศร้า
ถ้ารักแล้วจงลืม
ลืมความเสียใจ
เมื่อจำต้องจาก...

EmoticonEmoticon