13 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ด้วยน้ำตาที่อาลัยพ่อ กรีฑา ศรีแพง Chordza

คอร์ด ด้วยน้ำตาที่อาลัยพ่อ กรีฑา ศรีแพง | คอร์ดกีต้าร์ ด้วยน้ำตาที่อาลัยพ่อ กรีฑา ศรีแพง | คอร์ดเพลง ด้วยน้ำตาที่อาลัยพ่อ กรีฑา ศรีแพง | เพลง ด้วยน้ำตาที่อาลัยพ่อ กรีฑา ศรีแพง | เนื้อเพลง ด้วยน้ำตาที่อาลัยพ่อ กรีฑา ศรีแพง | Chord ด้วยน้ำตาที่อาลัยพ่อ กรีฑา ศรีแพง
คอร์ด เนื้อเพลง ด้วยน้ำตาที่อาลัยพ่อ กรีฑา ศรีแพง Chordza

ลมหายใจ ที่พ่อใช้ดูแลไทยมานาน
พักผ่อนชั่วนิรันดร์กาล วันที่ 13 ตุลา 59
หลับลงแล้ว สายตาที่คอยห่วงใยพวกเรา
70 ล้านน้ำตาแสนเศร้า ไหลนองทั่วแผ่นดินไทย

มหาบุรุษที่รักคนไทยที่สุดในโลก
น้ำตาไหลเกลี้ยงหัวอก ก็โศกไม่พอเมื่อพ่อจากไป
ลูกก็รู้พ่อคงไม่อยากให้เราเสียใจ
แต่ความสูญเสียนี้ช่างยิ่งใหญ่
ขอใช้น้ำตาส่งพ่อสู่สวรรค์

คุณงามความดี พ่อทำให้เห็นและเป็นให้ดู
นึกถึงคราใดกลั้นน้ำตาไม่อยู่
ใครจะรักเราเท่าพระองค์ท่าน
70 ปี ที่ทุ่มเททำเพื่อลูกทุกด้าน
ห่วงราษฎร ป่วยยังอาทรช่วยเหลือเจือจาน
ไทยร่มเย็นเพราะพระบริบาล
จะบอกลูกหลานเล่าขานสืบไป

ขอเอาน้ำตา ที่ไหลออกมาเพราะอาลัยพ่อ
เป็นพยานลูกจะสานต่อ เจตนาที่พ่อฝากไว้
คำที่พ่อสอน จะน้อมมาทำและจำใส่ใจ
พักผ่อนนะพ่อ หลับให้สบาย
ลมหายใจนี้จะทำดีถวายพ่อ

คุณงามความดี พ่อทำให้เห็นและเป็นให้ดู
นึกถึงคราใดกลั้นน้ำตาไม่อยู่
ใครจะรักเราเท่าพระองค์ท่าน
70 ปี ที่ทุ่มเททำเพื่อลูกทุกด้าน
ห่วงราษฎร ป่วยยังอาทรช่วยเหลือเจือจาน
ไทยร่มเย็นเพราะพระบริบาล
จะบอกลูกหลานเล่าขานสืบไป

ขอเอาน้ำตา ที่ไหลออกมาเพราะอาลัยพ่อ
เป็นพยานลูกจะสานต่อ เจตนาที่พ่อฝากไว้
คำที่พ่อสอน จะน้อมมาทำและจำใส่ใจ
พักผ่อนนะพ่อ หลับให้สบาย
ลมหายใจนี้จะทำดีถวายพ่อ

พักผ่อนนะพ่อ หลับให้สบาย
ไทยยังเป็นไทย เพราะบารมีพ่อหลวง

EmoticonEmoticon