3 พฤศจิกายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง รอยยิ้มพ่อ คาราบาว Feat.ปาน ธนพร Chordza

คอร์ด รอยยิ้มพ่อ คาราบาว Feat.ปาน ธนพร | คอร์ดกีต้าร์ รอยยิ้มพ่อ คาราบาว Feat.ปาน ธนพร | คอร์ดเพลง รอยยิ้มพ่อ คาราบาว Feat.ปาน ธนพร | เพลง รอยยิ้มพ่อ คาราบาว Feat.ปาน ธนพร | เนื้อเพลง รอยยิ้มพ่อ คาราบาว Feat.ปาน ธนพร | Chord รอยยิ้มพ่อ คาราบาว Feat.ปาน ธนพร 
คอร์ด เนื้อเพลง รอยยิ้มพ่อ คาราบาว Feat.ปาน ธนพร Chordza

แผ่นดินร่มเย็น เมืองไทยรุ่งเรือง
เพราะความปราดเปรือง สืบเนื่องจากพระปรีชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อุทิศตัวกายใจแลกมา
เพื่อปกปักษ์รักษา
นำปวงประชาสู่รอยยิ้มความพอเพียง

ยากเย็นท่านทำ เขี่ยวกรำช่ำชอง
พี่น้องห้วยหนอง เขื่อนคลองผันน้ำหล่อเลี้ยง

เกษตรกรมีน้ำทำนา
มีข้าวมีปลา บ้านเมืองก็มีชื่อเสียง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
นำไทยร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวทั่วเขตขาม

เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
ทุกถ้อยทุกคำพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในหลวงของปวงชาวไทย
ท่านทรงห่วงใยพนกสิกรถ้วนทั่ว
พวกเราจดจำเทิดไท้เหนือหัว
สละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

SOLO

เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
ทุกถ้อยทุกคำพระราชดำรัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในหลวงของปวงชาวไทย
ท่านทรงห่วงใยพนกสิกรถ้วนทั่ว
พวกเราจดจำเทิดไท้เหนือหัว
สละประโยชน์ส่วนตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เพื่อปณิธานตามรอยล้นเกล้า
รอยยิ้มของเรา คือรอยยิ้มของพ่อ

EmoticonEmoticon