12 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Robot DJs (Live 2009) Tabasco Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Robot DJs (Live 2009) Tabasco Chordza
คอร์ด Robot DJs (Live 2009) Tabasco | เนื้อเพลง Robot DJs (Live 2009) Tabasco | Chord Robot DJs (Live 2009) Tabasco

เนื้อเพลง Robot DJs (Live 2009) Tabasco
Radio O radio
Systematic with the money magic
Radio O radio
Propaganda to the brains of the public
Everyday, every night, every once, every while
Robot Djs kill your town sound
Robot Djs kill your town sound
Robot Djs kill your town sound
Robot Djs kill your town sound, robot DJs

Radio O radio
Everybody?s gonna love this music
Radio O radio
Most of DJs they forgot their ethic
Everyday, every night, every once, every while, every time, every time
Robot Djs kill your town sound
Robot Djs kill your town sound
Robot Djs kill your town sound
Robot Djs kill your town sound, robot DJs

Everyday, Everynight, Everyonce and Everytime, Everywhile, Everywhile
Robot Djs kill your town's sound
Robot Djs kill your town's sound
Robot Djs kill your town's sound
Robot Djs kill your town's sound, robot DJs

EmoticonEmoticon