11 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม Chordza
คอร์ด น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม | เนื้อเพลง น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม | Chord น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม

เนื้อเพลง น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม
คอร์ด น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม | เนื้อเพลง น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม | Chord น้องดา 4881561 ยิ่งยง ยอดบัวงาม
เสียงโทรศัพท์
พอจับ หูฟังก็รู้
ว่าแม่โฉมตรู
น้องดา หนีมาบางกอก
อยู่สุทธิสาร
นงคราญ สำราญไม่หยอก
ทิ้งนา บ้านนอก
โดนหลอก หรือไรน้องดา
เขาหอม เขาจูบ
เขาลูบ เนื้อในของน้อง
โอ้แม่ เนื้อทอง
ถึงกาย จะหมองไม่ว่า
ได้เพียง ร่างกาย
หัวใจ ไม่ได้น้องดา
ทางบ้าน เธอมีปัญหา
น้องมา กรุงเทพ กรุงไทย
เชื่อเถิดหนา
น้องดา ปัญหาไม่เกิด
พี่คนทูลเทอด
ประเสริฐกว่าใครไหนๆ
หาเงิน เลี้ยงกาย
พ่อแม่ ของแกอยู่ไกล
ลำบาก ยากจน เข็ญใจ
แล้วใคร จะให้ เขากิน
เสียง โทรศัพท์
ดังกลับ เข้ามาอีกครั้ง
พี่แอบ นั่งฟัง
ข้างหลัง บ้านดังไม่สิ้น
ออกไป เข้ามา
น้องดา ทำเป็นอาจิณ
เรื่องศักดิ์ ดาไม่ถวิล
ขอดิ้น ก่อนครา ดาตาย
Solo 8 bars...7...
8..เสียง โทรศัพท์
ดังกลับ เข้ามาอีกครั้ง
พี่แอบ นั่งฟัง
ข้างหลัง บ้านดังไม่สิ้น
ออกไป เข้ามา
น้องดา ทำเป็นอาจิณ
เรื่องศักดิ์ ดาไม่ถวิล
ขอดิ้น ก่อนครา ดา ตาย
EmoticonEmoticon