22 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว Chordza
คอร์ด พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว | Chord พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว

เนื้อเพลง พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว
คอร์ด พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว | เนื้อเพลง พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว | Chord พระราชาโพธิสัตว์ แอ็ด คาราบาว
พระองค์เสด็จลงมา ในภาพพระโพธิสัตว์
ทุ่มเท ทำสารพัด เพื่อปัดเป่าทุกข์ภัยราษฎร
ปณิธาน เบิกบานเพื่อการรับใช้
มีหัวใจ เต้นรำเพื่อเราทุกคน
ไม่เลือกที่รักที่ชัง
พระองค์เสด็จแดนใด นำไปถึงการพัฒนา
สี่พันโครงการทั่วหล้า มิได้แสวงหากลับคืน
ดังแสงเดือน เด่นดาวในนามพระจันทร์
ดังแสงตะวัน ส่องนำชีวิตหนุนเนือง
พระราชาโพธิสัตว์

** เป็นพระราชา พระองค์เดียวในโลก
มาเพื่อดับทุกข์โศก บนแผนที่ประเทศไทย
ยิ่งทุกข์ยิ่งยาก ยิ่งลำบากสักเพียงไหน
คนเล็ก คนน้อย คนไทย ใกล้ไกล ท่านไปรักษา
พระราชาโพธิสัตว์
ดุจดังเจ้าแม่กวนอิ พระอวโลกิเตศวร
ฟังเสียงคนทั้งมวล ด้วยเมตตามหากรุณา
อัปปมัญญา บำเพ็ญเพียรโพธิสัตว์
พระราชดำรัส ตรัสไว้เป็นสักขีพยาน
พระราชาโพธิสัตว์
EmoticonEmoticon