15 พฤศจิกายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์ Chordza
คอร์ด กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์ | เนื้อเพลง กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์ | Chord กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์
""

เนื้อเพลง กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์
คอร์ด กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์ | เนื้อเพลง กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์ | Chord กระจกวิเศษ ไม้หมอน วชิรวิทย์
ภาพที่เห็นในเงากระจก ตกกระทบนัยน์ตาด้วยภาพที่ต่างกัน
กับสิ่งที่คิดในเงากระจก มันอาจสะท้อนความจริงบางอย่าง ที่มองไม่เห็น


ทุกสิ่งที่นิ้วปัดเลื่อนเลยผ่าน บิดเบือนความคิดความหมายต่าง ๆ ผ่านกระจกนั้น
เศษส่วนวลีดัดแปลงต่าง ๆ ทำลายภาพลักษณ์ของวัตถุบางอย่าง เจ็บปวดนัก

* มองจ้องความจริง ที่ถูกบดบัง ด้วยเส้นบาง ๆ พร้อมความเลือนลาง
จากความคิดต่าง ๆ มากมาย คอยเปลี่ยนแปลความหมายให้มีทั้งดีและก็เจ็บช้ำ
กระจกสะท้อนเรื่องราว ความสุข น้ำตา เพราะเงา ของตัวเรา


( * )


เราต่างฝืนมองความจริงบางอย่าง ทั้งที่เรารู้ว่าผิดพลาดบางอย่างผ่านกระจกนั้น แสงสาดกระทบนัยน์ตา เจ็บปวด น้ำตาเอ่อล้นบนเงากระจกEmoticonEmoticon