13 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Alone Heart Chordza

คอร์ด Alone Heart | คอร์ดกีต้าร์ Alone Heart | คอร์ดเพลง Alone Heart | เพลง Alone Heart | เนื้อเพลง Alone Heart | Chord Alone Heart
คอร์ด เนื้อเพลง Alone Heart Chordza

I hear the ticking of the clock
I'm lying here the room's pitch dark
I wonder where you are tonight
No answer on the telephone
And the night goes by so very slow
Oh I hope that it won't end though
Alone

Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone

You don't know how long I have wanted
To touch your lips and hold you tight, oh
You don't know how long I have waited
and I was going to tell you tonight
But the secret is still my own
and my love for you is still unknown
Alone
Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone
How do I get you alone
How do I get you alone
Alone, alone

EmoticonEmoticon