15 พฤษภาคม 2559

เพลง เนื้อเพลง กินกาแฟ นคร มงคลายน

เพลง กินกาแฟ นคร มงคลายน | เนื้อเพลง กินกาแฟ นคร มงคลายน | เพลงฟัง กินกาแฟ นคร มงคลายน | เล่นเพลง กินกาแฟ นคร มงคลายน | เนื้อเพลง กินกาแฟ นคร มงคลายน | Chord กินกาแฟ นคร มงคลายน
เพลง เนื้อเพลง กินกาแฟ นคร มงคลายนตื่นก็กินกาแฟ เที่ยงก็กินกาแฟ ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
กลางคืนก็กินกาแฟ เช้ากินกาแฟ วันยังค่ำก็กินกาแฟ

อยากจะกินกาแฟทีไร เจ๊กไม่ชงให้กิน
เดือนที่แล้วยังไม่เฉ่งบิล ต้องงดกินกาแฟ

ตื่นก็กินกาแฟ เที่ยงก็กินกาแฟ ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
กลางคืนก็กินกาแฟ เช้ากินกาแฟ วันยังค่ำก็กินกาแฟ

ไม่มีเงินจะกินกาแฟ เลยต้องกินแต่น้ำ
ไม่ว่าเช้าและไม่ว่าค่ำ ดื่มน้ำแทนกาแฟ

ตื่นก็กินกาแฟ เที่ยงก็กินกาแฟ ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
กลางคืนก็กินกาแฟ เช้ากินกาแฟ วันยังค่ำก็กินกาแฟ

ตื่นก็กินกาแฟ เที่ยงก็กินกาแฟ ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
กลางคืนก็กินกาแฟ เช้ากินกาแฟ วันยังค่ำก็กินกาแฟ

อยากจะกินกาแฟทีไร เจ๊กไม่ชงให้กิน
เดือนที่แล้วยังไม่เฉ่งบิล ต้องงดกินกาแฟ

ตื่นก็กินกาแฟ เที่ยงก็กินกาแฟ ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
กลางคืนก็กินกาแฟ เช้ากินกาแฟ วันยังค่ำก็กินกาแฟ

ไม่มีเงินจะกินกาแฟ เลยต้องกินแต่น้ำ
ไม่ว่าเช้าและไม่ว่าค่ำ ดื่มน้ำแทนกาแฟ

ตื่นก็กินกาแฟ เที่ยงก็กินกาแฟ ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
กลางคืนก็กินกาแฟ เช้ากินกาแฟ วันยังค่ำก็กินกาแฟ

EmoticonEmoticon