15 พฤษภาคม 2559

เพลง เนื้อเพลง เรือ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

เพลง เรือ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ | เนื้อเพลง เรือ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ | เพลงฟัง เรือ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ | เล่นเพลง เรือ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ | เนื้อเพลง เรือ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ | Chord เรือ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
เพลง เนื้อเพลง เรือ ธเนศ วรากุลนุเคราะห์

* เรือลำหนึ่งลอย ล่องลอยตามกระแส
ตามความผันแปรลำน้ำใหญ่
ลอยตามน้ำมา แล้วลอยตามน้ำไป
ไม่เคยมีทุกข์ใด ล่องลอยไปได้ทุกวัน
** หากว่าน้ำขึ้นเมื่อไหร่ ขึ้นตามไปไม่เคยหวั่น
น้ำเมื่อมันลง เรือก็ลงเหมือนกัน
น้ำนิ่งก็นอน ก็นอนนิ่งอีกวัน
น้ำขึ้นเมื่อไหร่ ขึ้นตามไปเหมือนกัน
ทุกวันช่างสุขใจ ล่องลอยไปในห้วงละหาร
ตามกระแสทางลำน้ำนั้น
ล่องไปตามกระแสแรง โน้มถ่วงอาทิตย์และจันทร์
ตามกลางคืนและวัน ไม่ว่ามันจะเป็นเช่นไร
( ซ้ำ ** )
ไม่เคยจะฝืนอะไร มุ่งไปด้วยใจยึดมั่น
ล่องไปตามแสงตะวัน ตามแสงจันทร์ที่มันนั้นจะพาไป
( ซ้ำ * / ** )

EmoticonEmoticon