14 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง เก็บสิ่งดีๆ ไว้คู่กัน จิรพรรณ อังศวานนท์ Chordza

คอร์ด เก็บสิ่งดีๆ ไว้คู่กัน จิรพรรณ อังศวานนท์ | คอร์ดกีต้าร์ เก็บสิ่งดีๆ ไว้คู่กัน จิรพรรณ อังศวานนท์ | คอร์ดเพลง เก็บสิ่งดีๆ ไว้คู่กัน จิรพรรณ อังศวานนท์ | เพลง เก็บสิ่งดีๆ ไว้คู่กัน จิรพรรณ อังศวานนท์ | เนื้อเพลง เก็บสิ่งดีๆ ไว้คู่กัน จิรพรรณ อังศวานนท์ | Chord เก็บสิ่งดีๆ ไว้คู่กัน จิรพรรณ อังศวานนท์
คอร์ด เนื้อเพลง เก็บสิ่งดีๆ ไว้คู่กัน จิรพรรณ อังศวานนท์ Chordzaป่าอยู่กับน้ำ กับภูเขาลำเนาลำธาร
บนภูผามีเมฆฝนผ่าน คู่กันมานาน
แดดอ่อนอ่อนตอนเช้า กับหมอกขาวบนภูสูงชัน
ก่อชีวิตแก่พืชร้อยพัน พึ่งกันและกัน
คู่กันมานาน
เก็บแต่สิ่งดีดีไว้คู่กัน เก็บความรู้สึกที่ดีเมื่อเธอใกล้ฉัน
วันที่สิ่งดีดีจะมีให้กัน วันที่สุดแสนดีมีเธอกับฉัน
สัตว์ป่าเสรี แผ่นดินนี้เรามีร่วมกัน
ต่างเกื้อกูลเลี้ยงดูเผ่าพันธุ์ ไม่เบียดเบียนกัน
ชีวิตหนึ่งพึ่งพา ต่างรักษาเยียวยาร่วมกัน
สร้างชีวิตเพื่อกันและกัน ต่างแบ่งต่างปัน
คู่กันมานาน
เก็บแต่สิ่งดีดีไว้คู่กัน ทำแต่สิ่งที่ดีเธอกับฉัน
วันที่สิ่งดีดีจะมีให้กัน วันที่สุดแสนดีมีเธอกับฉัน
เก็บแต่สิ่งดีดีไว้คู่กัน ทำแต่สิ่งที่ดีเธอกับฉัน
วันที่สิ่งดีดีจะมีให้กัน วันที่สุดแสนดีมีเธอกับฉัน

EmoticonEmoticon