13 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Help Me Thru The Night Joe Walsh Chordza

คอร์ด Help Me Thru The Night Joe Walsh | คอร์ดกีต้าร์ Help Me Thru The Night Joe Walsh | คอร์ดเพลง Help Me Thru The Night Joe Walsh | เพลง Help Me Thru The Night Joe Walsh | เนื้อเพลง Help Me Thru The Night Joe Walsh | Chord Help Me Thru The Night Joe Walsh
คอร์ด เนื้อเพลง Help Me Thru The Night Joe Walsh Chordza

Somewhere along the way I found the meaning,
woke up dreamin' along the way.
Never quite seems the same when you awakin',
and makin' up for the time you've such a price to pay,
and then they take the dream away, and it just ain't fair.

Help me thru the night Mama, help me to ease the pain.
Tell me it's alright, help me thru the night once again.

That's the danger in petending,
trying to defend yourself from someone else's war,
don't know what they're fighting for,
and they just don't care.

[Guitar Solo]

So help me see the light mama, open my eyes again.
Tell me it's alright, help me thru the night once again

(Ooos and Aaahs)

Would ya help me,
Would ya help me,

EmoticonEmoticon