13 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Take Me Out Franz Ferdinand Chordza

คอร์ด Take Me Out Franz Ferdinand | คอร์ดกีต้าร์ Take Me Out Franz Ferdinand | คอร์ดเพลง Take Me Out Franz Ferdinand | เพลง Take Me Out Franz Ferdinand | เนื้อเพลง Take Me Out Franz Ferdinand | Chord Take Me Out Franz Ferdinand
คอร์ด เนื้อเพลง Take Me Out Franz Ferdinand Chordza

So if you're lonely
You know I'm here waiting for you
I'm just a crosshair
I'm just a shot away from you
And if you leave here
You leave me broken, shattered, I lie
I'm just a crosshair
I'm just a shot, then we can die

I know I won't be leaving here with you

I say don't you know
You say you don't know
I say... take me out!

I say you don't show
Don't move, time is slow
I say... take me out!

I say you don't know
You say you don't know
I say... take me out!

If I move this could die
If eyes move this could die
I want you...to take me out!

I know I won't be leaving here (with you)
I know I won't be leaving here
I know I won't be leaving here (with you)
I know I won't be leaving here with you

I say don't you know?
You say you don't know
I say take me out

If I wane, this can die
If I wane, this can die
I want you to take me out

If I move, this could die
If eyes move, this could die
Come on, take me out

I know I won't be leaving here
I know I won't be leaving here
I know I won't be leaving here
I know I won't be leaving here with you

EmoticonEmoticon