21 พฤษภาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง You Win Again Hank Williams Chordza

คอร์ด You Win Again Hank Williams | คอร์ดกีต้าร์ You Win Again Hank Williams | คอร์ดเพลง You Win Again Hank Williams | เพลง You Win Again Hank Williams | เนื้อเพลง You Win Again Hank Williams | Chord You Win Again Hank Williams
คอร์ด เนื้อเพลง You Win Again Hank Williams Chordza

The news is out - all over town
That you've been seen - a-runnin' 'round
I know that I - should leave, but then
I just can't go - you win again
This heart of mine - could never see
What everybody - y knew but me
Just trusting you - was my great sin
What can I do - you win again
I'm sorry for - your victim now
'Cause soon his head - like mine will bow
He'll give his heart - but all in vain
And someday say - you win again
You have no heart - you have no shame
You take true love - and give the blame
I guess that I - should not complain
I love you still - you win again

EmoticonEmoticon