3 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Another Sleepless Night Jimmie Rodgers Chordza

คอร์ด Another Sleepless Night Jimmie Rodgers | คอร์ดกีต้าร์ Another Sleepless Night Jimmie Rodgers | คอร์ดเพลง Another Sleepless Night Jimmie Rodgers | เพลง Another Sleepless Night Jimmie Rodgers | เนื้อเพลง Another Sleepless Night Jimmie Rodgers | Chord Another Sleepless Night Jimmie Rodgers
คอร์ด เนื้อเพลง Another Sleepless Night Jimmie Rodgers Chordza

Another sleepless night
I sit alone and cry
Twilight time til dawn
Memories linger on
Since we said goodbye
Throughout that sleepless night
No matter what I do
You're always my mind
And though you're gone, I find
I'm still in love with you
Shadows fall and I recall
The love you once had for me
This, you sow when lights are low
I think of things that used to be
You're always in my heart
Although you're out of sight
Lonely teardrops burn
As I toss and turn
Another sleepless night
You're always in my heart
Although you're out of sight
Lonely teardrops burn
As I toss and turn
Another sleepless night

EmoticonEmoticon