3 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Are You Really Mine Jimmie Rodgers Chordza

คอร์ด Are You Really Mine Jimmie Rodgers | คอร์ดกีต้าร์ Are You Really Mine Jimmie Rodgers | คอร์ดเพลง Are You Really Mine Jimmie Rodgers | เพลง Are You Really Mine Jimmie Rodgers | เนื้อเพลง Are You Really Mine Jimmie Rodgers | Chord Are You Really Mine Jimmie Rodgers 
คอร์ด เนื้อเพลง Are You Really Mine Jimmie Rodgers Chordza
(Really, really, really, are you really mine)
(Really, really, really, are you really mine)
You tell me that you love me
And you tell me that you want me
And you even wear my graduation ring
(Doo-wah) It's too wonderful
(Doo-wah) It's too beautiful
(Doo-wah) It's a fantastic thing
Are you really, really mine (really mine)
Really mine (really mine)
Really mine
Will my lucky little star (little star)
Really shine (really shine)
Really shine
Kiss me with feeling
Make my heart go reeling
Make me know that you are really, really, really mine
(Really, really, really, are you really mine)
(Really, really, really, are you really mine)
You call me every morning
And you see me every evening
And you swear that I'm the only one for you
(Doo-wah) Here's the funny part
(Doo-wah) Though you cross your heart
(Doo-wah) I can't believe it's true
Are you really, really mine (really mine)
Really mine (really mine)
Really mine
Will my lucky little star (little star)
Really shine (really shine)
Really shine
Kiss me with feeling
Make my heart go reeling
Make me know that you are really, really, really mine
(Really, really, really, are you really mine)
(Really, really, really, are you really mine)

EmoticonEmoticon