4 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Go Jimmy Go Jimmy Clanton Chordza

คอร์ด Go Jimmy Go Jimmy Clanton | คอร์ดกีต้าร์ Go Jimmy Go Jimmy Clanton | คอร์ดเพลง Go Jimmy Go Jimmy Clanton | เพลง Go Jimmy Go Jimmy Clanton | เนื้อเพลง Go Jimmy Go Jimmy Clanton | Chord Go Jimmy Go Jimmy Clanton
คอร์ด เนื้อเพลง Go Jimmy Go Jimmy Clanton Chordza

I told her when it comes to talking
I'm the sweetest
Sweet talker in the world
Well, she said you better start talking
If you want me to be your girl
And she said, go, Jimmy, go
She said, go, Jimmy, go
Well, I talked her off the floor
When she said, go, Jimmy, go
I told when it comes to dancing
I'm the best young dancer in the land
Well, she looked at me
With a twinkle in her eyes
And then she took my hand
And she said, go, Jimmy, go
She said, go, Jimmy, go
Well, I talked her off the floor
When she said, go, Jimmy, go
And she said, go, Jimmy, go
She said, go, Jimmy, go
Well, I talked her off the floor
When she said, go, Jimmy, go
I told her when it comes to kissing
I ain't nothing but a kissing fool
She started to giggle when
I told her that I'd teach her
Things she'd never learned in school
And she said, go, Jimmy, go
She said, go, Jimmy, go
Well, I talked her off the floor
When she said, go, Jimmy, go
Go, Jimmy, go
Go, Jimmy, go

EmoticonEmoticon