4 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง I'm Stone In Love With You Jimmy Clanton Chordza

คอร์ด I'm Stone In Love With You Jimmy Clanton | คอร์ดกีต้าร์ I'm Stone In Love With You Jimmy Clanton | คอร์ดเพลง I'm Stone In Love With You Jimmy Clanton | เพลง I'm Stone In Love With You Jimmy Clanton | เนื้อเพลง I'm Stone In Love With You Jimmy Clanton | Chord I'm Stone In Love With You Jimmy Clanton
คอร์ด เนื้อเพลง I'm Stone In Love With You Jimmy Clanton Chordza

Behold the way our fine feathered-friend
His virtue doth parade
Thou knowest not, my dim witted friend
The picture thou hast made
Thy vacant brow and thy tousled hair
Conceal thy good intent
I am your noble upright, truthful, sincere
And slightly dopey gent
And you are my funny valentine, sweet comic valentine
You make me smile with my heart
Your looks are laughable, unphotographable
Yet you're my favorite work of art
Is your figure less than Greek
Is your mouth a little bit weak
And when you open it to speak, are you smart
But don't change a hair for me not if you care for me
Stay funny valentine stay little valentine stay
Little valentine stay, each day is Valentine's dayEmoticonEmoticon