20 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Hajji Baba Nat King Cole Chordza

คอร์ด Hajji Baba Nat King Cole | คอร์ดกีต้าร์ Hajji Baba Nat King Cole | คอร์ดเพลง Hajji Baba Nat King Cole | เพลง Hajji Baba Nat King Cole | เนื้อเพลง Hajji Baba Nat King Cole | Chord Hajji Baba Nat King Cole
คอร์ด เนื้อเพลง Hajji Baba Nat King Cole Chordza

Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji
Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji Baba, Hajji Baba
Hajji Baba, Hajji Baba, Hajji Baba
He was always in love, in love, in love
Come to my tent, oh, my beloved
Bring me your lips, warm as the sun
Hear my lament, oh, my beloved
Come to my arms, oh, wonderful one
Enter my heart and stay there forever
Lost in the spell of stars up above
And we'll be like the man Hajji Baba
Always in love, always in love
Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji
Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji Baba, Hajji Baba
Hajji Baba, Hajji Baba, Hajji Baba
He was always in love, in love
Deep in each soul, carefully hidden
There's a desire to be indiscreet
Hajji has said when love is forbidden
Love is so sweet, love is so sweet
Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji Baba, Hajji Baba
Hajji Baba, Hajji Baba, Hajji Baba
He was always in love, in love, in love
Come to my arms, oh, my beloved
Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji, Hajji

EmoticonEmoticon