20 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง He'll Have To Go Nat King Cole Chordza

คอร์ด He'll Have To Go Nat King Cole | คอร์ดกีต้าร์ He'll Have To Go Nat King Cole | คอร์ดเพลง He'll Have To Go Nat King Cole | เพลง He'll Have To Go Nat King Cole | เนื้อเพลง He'll Have To Go Nat King Cole | Chord He'll Have To Go Nat King Cole
คอร์ด เนื้อเพลง He'll Have To Go Nat King Cole Chordza

Put your sweet lips a little closer to the phone
Let's pretend that we're together all alone
I'll tell the man to turn the jukebox way down low
And you can tell your friend there with you he'll have to go
Whisper to me, tell me do you love me true
Or is he holding you the way I do?
Though love is blind, make up your mind, I've got to know
Should I hang up or will you tell him he'll have to go?
You can't say the words I want to hear
While you're with another man
If you want me answer yes or no
Darling, I will understand
Put your sweet lips a little closer to the phone
Let's pretend that we're together all alone
I'll tell the man to turn the jukebox way down low
And you can tell your friend there with you he'll have to go

EmoticonEmoticon