18 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Long Tall Sally Little Richard Chordza

คอร์ด Long Tall Sally Little Richard | คอร์ดกีต้าร์ Long Tall Sally Little Richard | คอร์ดเพลง Long Tall Sally Little Richard | เพลง Long Tall Sally Little Richard | เนื้อเพลง Long Tall Sally Little Richard | Chord Long Tall Sally Little Richard
คอร์ด เนื้อเพลง Long Tall Sally Little Richard Chordza

I'm gonna tell Aunt Mary about Uncle John
He claims he has the misery but he has a lot of fun
Oh baby, yes, baby
Ooh baby, havin' me some fun tonight, yeah
Well, long tall Sally, she's built for speed
She got everything that Uncle John need
Oh baby, yes, baby
Ooh baby, havin' me some fun tonight, yeah
Well, I saw Uncle John with bald head Sally
He saw Aunt Mary comin' and he ducked back in the alley
Oh baby, yes, baby
Ooh baby, havin' me some fun tonight, yeah
Well, long tall Sally, she's built for speed
She got everything that Uncle John needs
Oh baby, yes, baby
Ooh baby, havin' me some fun tonight, yeah
Well, I saw Uncle John with bald head Sally
He saw Aunt Mary comin' and he ducked back in the alley
Oh baby, yes, baby
Ooh baby, havin' me some fun tonight, yeah
We're gonna have some fun tonight
We're gonna have some fun tonight
Ooh, Have some fun tonight
Every thing's all right
Have some fun
Have me some fun tonight
EmoticonEmoticon