18 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Lucille Little Richard Chordza

คอร์ด Lucille Little Richard | คอร์ดกีต้าร์ Lucille Little Richard | คอร์ดเพลง Lucille Little Richard | เพลง Lucille Little Richard | เนื้อเพลง Lucille Little Richard | Chord Lucille Little Richard
คอร์ด เนื้อเพลง Lucille Little Richard Chordza

Lucille, you won't do your sister's will
Oh, Lucille, you won't do your sister's will
You ran off and married, but I love you still
Lucille, please, come back where you belong
Lucille, please, come back where you belong
I been good to you, baby, please, don't leave me alone
I woke up this morning, Lucille was not in sight
I asked my friends about her but all their lips were tight
Lucille, please, come back where you belong
I been good to you, baby, please, don't leave me alone, whoa
I woke up this morning, Lucille was not in sight
I asked my friends about her but all their lips were tight
Lucille, please, come back where you belong
I been good to you, baby, please, don't leave me alone
Lucille, baby, satisfy my heart
Lucille, baby, satisfy my heart
I played for it, baby, and gave you such a wonderful start
Lucille, baby, satisfy my heart
Lucille, baby, satisfy my heart
I played for it, baby, and gave you such a wonderful start
EmoticonEmoticon