18 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Ooh My Soul Little Richard Chordza

คอร์ด Ooh My Soul Little Richard | คอร์ดกีต้าร์ Ooh My Soul Little Richard | คอร์ดเพลง Ooh My Soul Little Richard | เพลง Ooh My Soul Little Richard | เนื้อเพลง Ooh My Soul Little Richard | Chord Ooh My Soul Little Richard
คอร์ด เนื้อเพลง Ooh My Soul Little Richard Chordza

Ooh! My soul
Baby baby, baby baby, baby
Don't you know my love is true
Honey honey, honey honey, honey
Get off of that money
Love love, love love, love
Ooh! My soul
Baby baby, baby baby, baby
Don't you know my love is true
Honey honey, honey honey, honey
Get off of that money
Kiss kiss, kiss kiss, kiss
Ooh! My soul
Baby baby, baby baby, baby
Don't you know my love for you
Honey honey, honey honey, honey
Get off of that money
Love love, love love, love
Ooh! My soul
Hey, baby baby, baby baby, baby
Don't you know my love for you
Honey honey, honey honey, honey
Get off of that money
Love love, love love, love
Ooh! My soul
Baby baby, baby baby, baby
Don't you know my love is true
Honey honey, honey honey, honey
Get off of that money
Kiss kiss, kiss kiss, kiss
Ooh! My soul
Gimme gimme, gimme gimme, gimme
Gimme all the love you got
Gimme gimme, gimme gimme, gimme
You got the best of lovin' now
Love love, love love, love
Ooh! My soul
EmoticonEmoticon