18 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Ready Teddy Little Richard Chordza

คอร์ด Ready Teddy Little Richard | คอร์ดกีต้าร์ Ready Teddy Little Richard | คอร์ดเพลง Ready Teddy Little Richard | เพลง Ready Teddy Little Richard | เนื้อเพลง Ready Teddy Little Richard | Chord Ready Teddy Little Richard
คอร์ด เนื้อเพลง Ready Teddy Little Richard Chordza

Ready, set, go man go
I got a girl that I love so
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready to rock 'n' roll
Going to the corner, pick up my sweetie pie
She's my rock 'n' roll, baby, she's the apple of my eye
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready to rock 'n' roll
All the flat top cats and all the dungaree dolls
Are headed for the gym to the sock hop ball
The joint is really jumpin', the cats are going wild
The music really sends me, I dig that crazy style
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready to rock 'n' roll
Going to the corner, pick up my sweetie pie
She's my rock 'n' roll, baby, she's the apple of my eye
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready to rock 'n' roll
All the flat top cats and all the dungaree dolls
Are headed for the gym to the sock hop ball
The joint is really jumpin', the cats are going wild
The music really sends me, I dig that crazy style
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready to rock 'n' roll
Gonna kick off my shoes, roll up my faded jeans
Grab my rock 'n' roll, baby, pour on the steam
I shuffle to the left, I shuffle to the right
Gonna rock 'n' roll to the early, early night
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready Teddy
I'm ready, ready, ready to rock 'n' roll
EmoticonEmoticon