12 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Spirits The Strumbellas Chordza

คอร์ด Spirits The Strumbellas | คอร์ดกีต้าร์ Spirits The Strumbellas | คอร์ดเพลง Spirits The Strumbellas | เพลง Spirits The Strumbellas | เนื้อเพลง Spirits The Strumbellas | Chord Spirits The Strumbellas
คอร์ด เนื้อเพลง Spirits The Strumbellas Chordza

I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't

I been looking at the stars tonight
And I think oh, how I miss that bright sun
I'll be a dreamer 'til the day I die
But they say oh, how the good die young
But we're all strange
And maybe we don't wanna change

I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go

I spent a lot of nights on the run
And I think oh, like I'm lost and can't be found
I'm just waiting for my day to come
And I think oh, I don't wanna let you down
Cause something inside has changed
And maybe we don't wanna stay the same

I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh

And I don't want a never ending life
I just want to be alive while I'm here
And I don't want a never ending life
I just want to be alive while I'm here
And I don't want to see another night
Lost inside a lonely life while I'm here

I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
EmoticonEmoticon