12 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Kiss This The Struts Chordza

คอร์ด Kiss This The Struts | คอร์ดกีต้าร์ Kiss This The Struts | คอร์ดเพลง Kiss This The Struts | เพลง Kiss This The Struts | เนื้อเพลง Kiss This The Struts | Chord Kiss This The Struts
คอร์ด เนื้อเพลง Kiss This The Struts Chordza

Thomas said stay home,
Get away from me,
Saying I was bad for you,
He got his way,
I'm gone for good.
Making up stories,
Keeping it secret,
Taking your word for truth,
You were bad for me,
So I'm gone for good.

I,
Did all I could,
So kiss this one more time,
'Cause I'm gone for good,
You,
Misunderstood,
So kiss this one last time,
And I'm gone for good.

Thomas said sorry,
Coming home crawling,
Didn't give a shit before,
He stole from me,
So I'm gone for good,
Getting back from these no second chances,
Another phone call ignored,
You are back for me,
But I'm gone for good.

I,
Did all I could,
So kiss this one more time,
'Cause I'm gone for good,
You,
Misunderstood,
So kiss this one last time,
And I'm gone for good.

Can I get it all?
Kiss this,
Kiss this.

Kiss this,
I,
Did all I could,
So kiss this one more time,
One more time!
I,
Did all I could,
So kiss this one more time,
'Cause I'm gone for good,
You,
Misunderstood,
So kiss this one last time,
And I'm gone for good.

Can I get it all?
Kiss this,
EmoticonEmoticon