12 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง The Devil's Bleeding Crown Volbeat Chordza

คอร์ด The Devil's Bleeding Crown Volbeat | คอร์ดกีต้าร์ The Devil's Bleeding Crown Volbeat | คอร์ดเพลง The Devil's Bleeding Crown Volbeat | เพลง The Devil's Bleeding Crown Volbeat | เนื้อเพลง The Devil's Bleeding Crown Volbeat | Chord The Devil's Bleeding Crown Volbeat
คอร์ด เนื้อเพลง The Devil's Bleeding Crown Volbeat Chordza

Falling from the sky, they're cast out from the heaven's light
Drenching the soil with blood, baptized in the fire hole

The Devil's spawn no longer breathes
Descending angels and fallen kings
Raise your hands, what do you hold?
The Devil's bleeding crown!

Call upon it's Father, bless the goat, the womanizer
Take him to Astaroth, Inanna's temple of Uruk

The Devil's spawn no longer breathes
Descending angels and fallen kings
Raise your hands, what do you hold?
The Devil's bleeding crown!

They gathered all the children outside the church
And never would they know what went on in there
Close the door and hear all the angels scream
"Oh mercy, mercy, mercy, oh mercy, please!"
Down, down, down
Down below you can hear his hoof digging through the ground
Oh Lord, Lord, Lord
The horned one is back and he wants his crown

The Devil's spawn no longer breathes
Descending angels and fallen kings
Raise your hands, what do you hold?
The Devil's bleeding crown!
EmoticonEmoticon