4 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Waltzing Matilda Jimmie Rodgers Chordza

คอร์ด Waltzing Matilda Jimmie Rodgers | คอร์ดกีต้าร์ Waltzing Matilda Jimmie Rodgers | คอร์ดเพลง Waltzing Matilda Jimmie Rodgers | เพลง Waltzing Matilda Jimmie Rodgers | เนื้อเพลง Waltzing Matilda Jimmie Rodgers | Chord Waltzing Matilda Jimmie Rodgers
คอร์ด เนื้อเพลง Waltzing Matilda Jimmie Rodgers Chordza

Once a jolly swagman sat beside the billabong,
Under the shade of a coulibah tree
And he sang as he sat and waited by the billabong
You'll come a waltzing matilda with me
Waltzing matilda, waltzing matilda
You'll come a waltzing matilda with me
And he sang as he sat and waited by the billabong
You'll come a waltzing matilda with me
Down came a jumbuck to drink beside the billabong
Up jumped the swagman and seized him with glee
And he sang as he tucked jumbuck in his tuckerbag
'You'll come a waltzing matilda with me
Down came the stockman, riding on his thoroughbred,
Down came the troopers, one, two, three
Where's the jolly jumbuck you've got in your tuckerbag
You'll come a waltzing matilda with me
Down came the stockman, riding on his thoroughbred
Down came the troopers, one, two, three
Where's the jolly jumbuck you've got in your tuckerbag
You'll come a waltzing matilda with me
Up jumped the swagman and plunged into the billabong
You'll never catch me alive, cried he
And his ghost may be heard as you ride beside the billabong
You'll come a waltzing matilda with me
Down came the stockman, riding on his thoroughbred
Down came the troopers, one, two, three
Where's the jolly jumbuck you've got in your tuckerbag
You'll come a waltzing matilda with me

EmoticonEmoticon