4 มิถุนายน 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Woman From Liberia Jimmie Rodgers Chordza

คอร์ด Woman From Liberia Jimmie Rodgers | คอร์ดกีต้าร์ Woman From Liberia Jimmie Rodgers | คอร์ดเพลง Woman From Liberia Jimmie Rodgers | เพลง Woman From Liberia Jimmie Rodgers | เนื้อเพลง Woman From Liberia Jimmie Rodgers | Chord Woman From Liberia Jimmie Rodgers
คอร์ด เนื้อเพลง Woman From Liberia Jimmie Rodgers Chordza

Water water
Oh-oh well she gave me water
And it was not from the well.
I met a woman from Liberia
Well she gave me that coola coola water
Well uh-oh well she gave me water
And it was not from the well
Well well
I met the woman from Liberia
Well she gave me that coola coola water
Well uh-oh well she gave me water
And it was not from the well
Well well
I asked this woman from Liberia
Where did ya get that coola cool water
Well Where'd ya get the water that was not from the well
Well well
Well I got it from the mountains'
The mountains so high
And I got it from the river now the river is dry
Well uh-oh coola coola water
And it was not from the well
Well well
Well I got it from the mountains,
The mounains and the sea
Now the Good Lord gave this water to me
Well uh-oh coola coola water
And it was not from the well
Well well
Well I got it from the mountains,
The mounains and the sea
Now the Good Lord gave this water to me
Well uh-oh coola coola water
And it was not from the well
Well well
I got it from the rain that fell from the sky
And I got it from the bubble in a brook nearby
Well uh-oh coola coola water
And it was not from the well
Well well
I asked this woman from Liberia
Where did ya get that coola cool water
Well uh-oh where'd ya get the water that was not from the well
Well well
I asked this woman from Liberia
Where did ya get that coola cool water
Well uh-oh where'd ya get the water that was not from the well
Wella wella wella wella Was not from the well
Wella wella wella wella Was not from the well
Water water

EmoticonEmoticon