2 กรกฎาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง I Cry Over You Bill Hayes Chordza

คอร์ด I Cry Over You Bill Hayes | คอร์ดกีต้าร์ I Cry Over You Bill Hayes | คอร์ดเพลง I Cry Over You Bill Hayes | เพลง I Cry Over You Bill Hayes | เนื้อเพลง I Cry Over You Bill Hayes | Chord I Cry Over You Bill Hayes
คอร์ด เนื้อเพลง I Cry Over You Bill Hayes Chordza

(Sha la la la la la la la)
(Sha la la la la la la la)
(Sha la la la la la la la)
(Sha la la la la) It's not the way you smile
that touched my heart
(sha la la la la) It's not the way you kiss
that tears me apart
Uh, oh, many, many, many nights go by,
I sit alone at home and I cry over you
What can I do
Can't help myself,
'cause baby, it's you (Sha la la la la)
Baby, it's you (Sha la la la la)
(Sha la la la la) You should hear what they say
about you, "cheat" "cheat"
(Sha la la la la) They say, they say you never never never ever been true (cheat cheat)
Uh oh, It doesn't matter what they say
I know I'm gonna love you any old way
What can I do,
and it's true
Don't want nobody, nobody,
'cause baby, it's you. (sha la la la la la la)
Baby, it's you. (sha la la la la la la)
Uh oh, It doesn't matter what they say
I know I'm gonna love you any old way
What can I do,
and it's true
Don't want nobody, nobody,
'cause baby, it's you. (sha la la la la la la)
Baby, it's you. (sha la la la la la la)
Don't leave me all alone... (sha la la la la la la)
Come on home... (sha la la la la la la)

EmoticonEmoticon