7 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Greenfields The Brothers Four Chordza

คอร์ด Greenfields The Brothers Four | คอร์ดกีต้าร์ Greenfields The Brothers Four | คอร์ดเพลง Greenfields The Brothers Four | เพลง Greenfields The Brothers Four | เนื้อเพลง Greenfields The Brothers Four | Chord Greenfields The Brothers Four
คอร์ด เนื้อเพลง Greenfields The Brothers Four Chordza


I want to walk you home
Please let me walk you home
I want to walk you home
Please let me walk you home
You look so good to me oowee
I wish I was a lucky guy
You’ve been walking right on
I love the way you walk
I love to hear you talk
I love the way you walk
I love to hear you talk
I'm not trying to be smart
I'm not trying to break your heart
But if I ask you for a date
Then you tell me that I'm not too late
I want to hold your hand
Please let me hold your hand
I wanna hold your hand
Please let me hold your hand
You look so good to me oowee
I saw you walking all alone
That’s why when I walk you home
So let me walk you home
Please let me walk you home
I wanna walk you home
Please let me walk you home
You look so good to me oowee
That's why I want to walk you home...
That's why I want to walk you home...

EmoticonEmoticon