6 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง Having A Party Same Cooke Chordza

คอร์ด Having A Party Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ Having A Party Same Cooke | คอร์ดเพลง Having A Party Same Cooke | เพลง Having A Party Same Cooke | เนื้อเพลง Having A Party Same Cooke | Chord Having A Party Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง Having A Party Same Cooke Chordza


We're having a party
dancing to the music
played by the DJ
on the radio
the cokes are in the icebox
the popcorn's on the table
me and my baby, we're out here on the floor
So listen, Mr. DJ
keep those records playing
'cause I'm having such a good time
dancing with my baby
Everybody's swinging
Sally's doing that twist now
if you take request, I....
I got a few for you
play that song called Soul Twist
play that one called I Know
don't forget the Mashed Potatoes
no other songs will do
So listen, Mr. DJ
keep those records playing
'cause I'm having such a good time
dancing with my baby
Everybody's swinging
Sally's doing that twist now
if you take request, I....
I got a few for you
play that song called Soul Twist
play that one called I Know
don't forget the Mashed Potatoes
no other songs will do
 
EmoticonEmoticon