19 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss Chordza

คอร์ด ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | คอร์ดกีต้าร์ ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | คอร์ดเพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | เพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | เนื้อเพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss | Chord ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss
คอร์ด เนื้อเพลง ทำไมเรายังไม่วาร์ป The Octopuss Chordza

* Scotty, beam me up, beam me up
Scotty บีมสิครับ Hey!
Scotty, beam me up, beam me up
Scotty บีมสิครับ
เชคอฟ เปิดแกนวาร์ป เปิดวาร์ป
เชคอฟ เปิดสิครับ เปิดสิครับ Hey!
เชคอฟ เปิดแกนวาร์ป เปิดวาร์ป
เชคอฟ เปิดสิครับ เปิดสิครับ

** ทำไมเรายังไม่วาร์ป ทำไมเรายังวาร์ป
ทำไมเรายังไม่วาร์ป ทำไมเรายังวาร์ป
ทำไมเรายังไม่วาร์ป ทำไมเรายังวาร์ป
ทำไมเรายังไม่วาร์ป!!!!

*** จะมัวรีรออะไร ทำไมเรายังไม่ไป
จะรอไปถึงเมื่อไร เมื่อไร เมื่อไร
เวลาไม่เคยหยุดเดิน ขวากหนามก็ต้องเผชิญ
เราคงไม่มัวแต่เมินใช่ไหม ใช่ไหม ใช่ไหม
จะรอหรือว่าจะคอย จะหนีหรือว่าจะถอย
ก็คงไม่มัวแต่คอยต่อไป ต่อไป ต่อไป
จะซ้ายหรือว่าจะขวา เรกเก้หรือสกา
ฉีกแข้งฉีกขา Hey!

Spock, to the bridge, to the bridge
Spock, to the bridge, Hey!
Spock, to the bridge, to the bridge
Spock, to the bridge
Scotty, beam me up, beam me up
Scotty บีมสิครับ Hey!
Scotty, beam me up, beam me up
Scotty บีมสิครับ

**,***

Solo

*,**,***

EmoticonEmoticon