2 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง สุดกู่ (Prologue) เอกรงค์ Chordza

คอร์ด สุดกู่ (Prologue) เอกรงค์ | คอร์ดกีต้าร์ สุดกู่ (Prologue) เอกรงค์ | คอร์ดเพลง สุดกู่ (Prologue) เอกรงค์ | เพลง สุดกู่ (Prologue) เอกรงค์ | เนื้อเพลง สุดกู่ (Prologue) เอกรงค์ | Chord สุดกู่ (Prologue) เอกรงค์
คอร์ด เนื้อเพลง สุดกู่ (Prologue) เอกรงค์ Chordza

ท้องฟ้าสีดำ มืดมัวคล้ำเป็นเพราะใคร
เมื่อไหร่...ฟ้าจะเปลี่ยนสี
รักเอยสีดำ กับรอยช้ำในหัวใจ
เมื่อไหร่...เธอจะกลับมา
เราเคยมีกันอยู่สองคน
ทุกข์ร้อนมีคนช่วยปลอบใจ
แล้วอยู่อยู่มาอ้างว้าง
แล้วอยู่อยู่มาจางหาย
อยู่อยู่มาลาร้าง
อยู่อยู่มากลับกลาย...ไกลกัน
เธอไกลเธอไปอยู่หนใด
ลืมกันลืมใครที่คอยหา
จะอยู่ห่างสุดปลายรุ้ง
จะอยู่ห่างสุดขอบฟ้า
จะอยู่ห่างสุดมือคว้า
จะดั้นด้นไปตามหา...ให้พบเธอ
ถึงอยู่ห่างสุดปลายรุ้งอยู่ห่างสุดขอบฟ้า
อยู่ห่างสุดมือคว้าจะไปไปตามหา
อยู่ห่างสุดปลายรุ้งอยู่ห่างสุดขอบฟ้า
อยู่ห่างสุดมือคว้าจะไปไปตามหา...


EmoticonEmoticon