4 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง That Lucky Old Sun Ray Charles Chordza

คอร์ด That Lucky Old Sun Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ That Lucky Old Sun Ray Charles | คอร์ดเพลง That Lucky Old Sun Ray Charles | เพลง That Lucky Old Sun Ray Charles | เนื้อเพลง That Lucky Old Sun Ray Charles | Chord That Lucky Old Sun Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง That Lucky Old Sun Ray Charles Chordza

Any time at all
Any time at all
Any time at all
All you've gotta do is call and I'll be there

If you need somebody to love
Just look into my eyes
I'll be there to make you feel right

If you're feeling sorry and sad
I'd really sympathize
Don't you be sad, just call me tonight

Any time at all
Any time at all
Any time at all
All you've gotta do is call and I'll be there

If the sun has faded away
I'll try to make it shine
There's nothing I won't do
When you need a shoulder to cry on
I hope it will be mine
Call me tonight, and I'll come to you

Any time at all
Any time at all
Any time at all
All you've gotta do is call and I'll be there

Any time at all
Any time at all
Any time at all
All you've gotta do is call and I'll be there
Any time at all
All you've gotta do is call and I'll be there
EmoticonEmoticon