5 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง You Keep My Heart Ray Charles Chordza

คอร์ด You Keep My Heart Ray Charles | คอร์ดกีต้าร์ You Keep My Heart Ray Charles | คอร์ดเพลง You Keep My Heart Ray Charles | เพลง You Keep My Heart Ray Charles | เนื้อเพลง You Keep My Heart Ray Charles | Chord You Keep My Heart Ray Charles
คอร์ด เนื้อเพลง You Keep My Heart Ray Charles Chordza

Hey, lumpa sugar, you look kinda sweet
Cuter than a baby walkin' down the street
When I look into your eyes, I wanna leap
I can't conceal that you make me feel
Like a tiger, ooh, ooh, ooh, like a tiger
Ooh, ooh, ooh, just to see you smile nearly drives me wild
I wanna growl wow!
I'm feelin' stronger than a grizzly bear
Soarin' like an eagle flyin' through the air
When I get you in my arms, you'd better beware
I go insane 'cause I can't be tamed
Like a tiger, ooh, ooh, ooh, like a tiger
Ooh, ooh, ooh, just to see you smile nearly drives me wild
I wanna growl wow!
You keep my heart jumpin' like a kangaroo
Floatin' like an onion in a bowl of stew
Baby, every time you come in view
I run like an antelope to get to you
I'm your tiger and you're my mate
Hurry up, buttercup, and don't be late
I might get mad if I have to wait
Come right now 'cause I'm on the prowl
Like a tiger, ooh, ooh, ooh, like a tiger
Ooh, ooh, ooh, just to see you smile nearly drives me wild
I wanna growl wow!
You keep my heart jumpin' like a kangaroo
Floatin' like an onion in a bowl of stew
Baby, every time you come in view
I run like an antelope to get to you
I'm your tiger and you're my mate
Hurry up, buttercup, and don't be late
I might get mad if I have to wait
Come right now 'cause I'm on the prowl
Like a tiger, ooh, ooh, ooh, like a tiger
Ooh, ooh, ooh, just to see you smile nearly drives me wild
I wanna growl wow
EmoticonEmoticon