6 สิงหาคม 2559

คอร์ด เนื้อเพลง You You You Same Cooke Chordza

คอร์ด You You You Same Cooke | คอร์ดกีต้าร์ You You You Same Cooke | คอร์ดเพลง You You You Same Cooke | เพลง You You You Same Cooke | เนื้อเพลง You You You Same Cooke | Chord You You You Same Cooke
คอร์ด เนื้อเพลง You You You Same Cooke Chordza


Paperback writer
Dear Sir or Madam, will you read my book?
It took me years to write, will you take a look?
It's based on a novel by a man named Lear
And I need a job, so I want to be a paperback writer
Paperback writer
It's the dirty story of a dirty man
And his clinging wife doesn't understand
His son is working for the Daily Mail
It's a steady job but he wants to be a paperback writer
Paperback writer
Paperback writer
It's a thousand pages, give or take a few
I'll be writing more in a week or two
I can make it longer if you like the style
I can change it round and I want to be a paperback writer
Paperback writer
If you really like it you can have the rights
It could make a million for you overnight
If you must return it, you can send it here
But I need a break and I want to be a paperback writer
Paperback writer
Paperback writer
Paperback writer, paperback writer
Paperback writer, paperback writer
Paperback writer, paperback writer
Paperback writer, paperback writer 

EmoticonEmoticon