24 กุมภาพันธ์ 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON Chordza
คอร์ด Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON | เนื้อเพลง Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON | Chord Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON


เนื้อเพลง Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON
คอร์ด Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON | เนื้อเพลง Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON | Chord Cutie Pie JOHNNY TILLOTSON
Ah, Ah
Ah, Ah,
Cutie pie


My cutie pie yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Cutie pie yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
Walking little angel that-a-look so nice
Cupid little messenger from Paradise
Cutie pie
She's the cutest little thing that-cha-ever did see
She thrills me so
and she belongs to me
just an angel without wings
A beautiful heavently thing
Ah, Ah,
Ah, Ah,
Cutie pie
My cutie pie yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Cutie pie yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
Walking little angel that-a-look so nice
Cupid little messenger from Paradise
Cutie pie

Ah, Ah,
Ah, Ah,
Cutie pie

Oh, well I like your loving in the silvey moon
Takin secret strolls on a night in June
Just the girl I hop 'n' pray
Is a gonna be mine someday
Ah, Ah,
Ah, Ah,
Cutie pie
My cutie pie yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Cutie pie yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
Walking little angel that-a-look so nice
Cupid little messenger from Paradise
Cutie pie
My little Cutie Pie
My pretty Cutie pie
I love my Cuite Pie
EmoticonEmoticon